Jdi na obsah Jdi na menu
 


*7.6.2008 zkouška ZZO, 53 bodů - PV(prospěl výborně)

psovod pes druh zkoušky počet bodů známka
Zdeňka Žáková Bela z Beckova  ZZO 56 + PV PV
Jakub Maňas Agent Kazari Toyo - Ken ZZO 53 + PV PV
Karolína Folková
Yetti z Blatova
ZZO
53 + PV
PV
Marcel Kovářík Aboli ZM 127
(38, 45, 44)
D
Jan Skulínek Arcius Moravia Diamond ZM 30 N
Jan Rothbauer Snipy ZM 10 N
Adam Holeksa Bender z Aggami ZM 9 N

 

 Kritéria pro zkoušku ZZO: 

Stáří psa nejméně 10 měsíců.

Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného typu zkoušky.

Psovod může používat zvukové i posunkové povely(současně).

 

Obsah zkoušky ZZO:

Základní část:

Přivolání (Ke mně, k noze) 10 bodů

Ovladatelnost na vodítku 10 bodů

Sedni-lehni (na vodítku) 10 bodů

Odložení za pochodu vleže 10 bodů

Aport volný 10 bodů

Odložení 10 bodů

 

Speciální cviky:

Přivolání psa za ztížených podmínek

Chování psa ve skupině osob

Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného osamotě

Hodnocení zkoušky ZZO:

Max. 60 bodů

Min. 42 bodů

Speciální cviky hodnoceny slově (prospěl výborně, prospěl, neprospěl)

Známky:

PV - prospěl výborně - poslušnost 51-60 bodů

+ speciální cviky 2x prospěl výborně a nanejvýš 1x prospěl

P - prospěl - poslušnost 42-50 bodů

+ speciální cviky minimálně 2x prospěl a 1x neprospěl

N - nedostatečně - poslušnost 0-41 bodů

+ speciální cviky 2x neprospěl

 

*23.9.2007 jsme úspěšně zvládli ZOP 

psovod

pes

druh zkoušky

počet bodů

známka

Zuzana Štěpánková

Falco

ZOP

95

V

Karolína Folková

Yetti

ZOP

94

V

Adam Holeksa

Rocco

ZOP

91

V

Marie Sádovská

Cortyna

ZOP

91

V

Jan Hradil

Honey

ZOP

88

VD

Denisa Šrajerová

Benji

ZPU 1

129

D

Ivona Srostlíková

Benny

ZPU 1

128

D

Radka Plachá

Kerry

ZPU 1

67

N

Lenka Votrubcová

Denis

ZPU 2

50

N

 

 

 

 

Kritéria pro zkoušku ZOP:
Stáří psa nejméně 10 měsíců.
Účast na zkoušce není podmíněná splněním jiného stupně zkoušky.
Psovod může používat zvukové i posunkové povely(současně)

Obsah zkoušky ZOP:
Základní část
Přivolání (Ke mně, k noze) 10 bodů
Ovladatelnost na vodítku 10 bodů
Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Sedni-lehni-vstaň (na vodítku) 10 bodů
Odložení (vzdálenost 30 kroků) 10 bodů

 

Cviky skupinové a speciální

Ovladatelnost na vodítku ve skupině 10 bodů
Sedni-lehni-vstaň ve skupině 10 bodů
Odložení vleže ve skupině (na vodítku)10 bodů
Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 + 5 metrů, pes má náhubek) 10 bodů
Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením 10 bodů

Hodnocení zkoušky ZOP:
Celkem 100 bodů
Min. 70 bodů

Známky:
výborně - 90 až 100 bodů
velmi dobře - 80 až 89 bodů
dobře - 70 až 79 bodů
nesplnil - 0 až 69 bodů